Sympatikusblockader

Sympatiska nervsystemet kan påverkas genom att man bedövar det på olika nivåer beroende på
vilken del som ska behandlas. Typiskt vid en sympatikusaktivering är dock att besvär i ena delen av
kroppen kopplas ihop med en annan del av kroppen, så att t.ex besvär i ländrygg-ben samtidigt ger
besvär i armen.