equesindolor sm loga

Sfeno - Palatinumblockad

Ganglion sfeno-palatinum är belägen strax ovanför mjuka gommen på sidan av näshålan. Det är
främst munnen och svalgets sympatiska nerver som går denna väg. Man kan nå det genom att från
sidan sticka in en nål.

 

Denna blockad används enbart på särskilt utvalda patienter där det bedöms nödvändigt för att kunna ge lindring av en annars svårbehandlad smärta i svalget.