equesindolor sm loga

Sympatikusblockader

Sympatiska nervsystemet kan påverkas genom att man bedövar det på olika nivåer beroende på
vilken del som ska behandlas. Typiskt vid en sympatikusaktivering är dock att besvär i ena delen av
kroppen kopplas ihop med en annan del av kroppen, så att t.ex besvär i ländrygg-ben samtidigt ger
besvär i armen.