equesindolor sm loga

Smärtor efter operationsärr

Ibland kan man få en smärta i anslutning till ett operationsärr. Detta orsakas av att de små nerver som skurits av vid operationen inte hittat rätt utan bildat s.k. neurinom i anslutning till ärret. Denna typ av smärta kan vara mycket handikappande men den går ofta mycket bra att behandla med lokala injektioner.

 

Injektionerna behöver vanligen upprepas allt mellan 2-10 gånger innan man permanent blir av med besvären. I enstaka fall kan det även krävas injektioner av fenol som dödar nervgrenen men det är ytterst sällan. Naturligtvis händer det även att man ej helt kan bli av med besvären.