Diagnostiska tester

Före behandling krävs diagnostiska tester

Det finns många kliniker och verksamheter som riktar sig mot patienter med smärta. Ofta uttrycks att man har behandlingar som kan ta bort smärta. Det kan vara genom massage, akupunktur, sjukgymnastik, naprapati, kiropraktik eller olika injektioner eller operationer. Ibland diskuteras kring radiovågsbehandling på samma sätt, som att metoden i sig kan göra att man får mindre ont.

Vi ser på smärta på samma sätt som vi ser på alla andra sjukdomar och besvär. Först måste man ta reda på vad som är fel, och sedan kan man behandla felet.

För oss är det därför en självklarhet att jobba med alla tre aspekterna av smärta samtidigt:

  • Genom diagnostiska tester lokaliserar vi de smärtor som går att lokalisera och om vi har en behandling som kan hjälpa (såsom t.ex. radiovågsbehandling ifall smärtan kommer från en facettled) genomför vi en behandling. Någon behandling utan föregående tester genomför vi inte.
  • De smärtor som inte går lokalisera eller behandla stöttar vi patienten att hitta strategier för att kunna fungera så bra som möjligt trots besvären. Ibland finner vi även lindrande behandlingar som kan hjälpa. Vi förordar även att man har en stabil kontakt med primärvården på sin hemort för fortsatt stöd i detta.
  • Många patienter som går med smärta länge blir påverkade psykiskt. Man kan bli nedstämd, tappa livslusten, till och med få självmordstankar. Om smärtan försvinner så försvinner vanligen även dessa besvär. De utgör därför snarast ett symptom på att gå med smärta. Ibland blir dock de psykiska besvären av den arten att de blir ett problem i sig. Man måste då behandla det med medicinering, samtal eller både och. Vi berör alltid dessa aspekter av smärtan hos patienterna som kommer till oss, och ibland initierar vi själva behandling medan vi ibland uppmanar patienterna kontakta sin primärvårdsläkare för hjälp. Allt beroende på vad som är bäst för patienten.

En utredning hos oss inleds alltid med en noggrann smärtanalys innan vi startar med diagnostiska testblockader och först sedan upprepade diagnostiska tester har gett likartat gott resultat kan en behandling komma ifråga.

Vårt mål är att patienterna ska må bättre. Detta gör att vår viktigaste uppföljning sker genom att patienterna regelbundet under utredningen får göra en självskattning av sin hälsa. Visst är det bra om patienter får mindre ont, men inte om det sker på bekostnad av sämre hälsa! Och kan hälsan förbättras trots forsatt smärta så är det ändå en viktig förbättring.

  • KORTISONINJEKTIONER

    Kortison är en grupp av kroppsegna ämnen som utsöndras i hög dos varje morgon i blodet.

  • RADIOVÅGSBEHANDLING

    En radiovågsbehandling är en teknik för att skapa en långvarig nervblockad.