equesindolor sm loga
  • Om oss

Om smärtkliniken

Historik

 Dr Sherdil Nath kom till Umeå i början av 70-talet efter flera års arbete som
anestesiolog i England. På den tiden ingick smärtbehandling i varje narkosläkares arbete i England, medan det i Sverige fotfarande var ett okänt område.

 

Som ansvarig för neurokirurgens anestesiavdelning träffade dr Nath av en händelse en patient med så intensiv smärta att man planerade operera in en s.k. DCS-stimulator, dvs en apparat som lindrar smärta genom en elektrod placerad på ryggmärgen. Dr Nath kunde med en enkel blockad såväl lokalisera varifrån smärtan kom och sedan även bota patienten från smärtorna utan operation. Efter detta kom fler smärtpatienter för behandlings försök.

En av dessa var hjärtopererad i Uppsala och hade svåra smärtor efter operationen. Hennes man var journalist och sedan hon behandlats framgångsrikt blev det stora rubriker i tidning.

 

Ryktet spreds och dr Nath uppmärksammades i TV program vilka sågs i såväl Sverige, Danmark och Norge. Telefon började ringa på anestesikliniken och snart hade man en väntelista på 80 patienter. Landstingsledning i Västerbotten var ej villig att inrätta någon avdelning för smärtbehandling varför dr Nath tillsammans med professor Reiz kontaktade försäkringskassan och ett avtal träffades.

 

Smärtkliniken i Umeå öppnade på övervåning i Norrlands Hydrauliks byggnad på Björnvägen den 18 feb 1980. Verksamheten växte, och efter ett par år byggde man en ny klinik på Gräddvägen 11 i Umeå.

I början av 1990-talet började man vid internationella möten diskutera en förfining av den
precisionsdiagnostiska utredningen genom att man med hjälp av röntgengenomlysning kunde lägga mer exakta blockader vid tester. Dr Nath utvecklade under början av 1990-talet denna metodik i sitt arbete på Norrlands Universitetssjukhus, och 1994 införskaffades den första röntgenapparaten till Smärtkliniken i Umeå så att samma metodik kunde användas här. Ungefär samtidigt flyttade prof Reiz till Lusanne i Schweiz där han fortsatte arbetet med precisionsdiagnostik och smärtbehandling.


Samarbetet mellan dr Nath och prof Reiz fortsatte i form av gemensamma kurser för specialister
dels i Laussanne och dels i Umeå.

1998 började dr Hambræus auskultera på Smärtkliniken regelbundet för att lära sig tekniken och 2003 började han arbeta heltid vid kliniken. 2008 köptes smärtkliniken av dr Hambræus för att i samarbete med dr Nath fortsätta det arbete som påbörjades 30 år tidigare när dr Nath av en händelse mötte patienten som skulle opereras.

Smärtkliniken i Umeå har under åren fått patienter från nästa alla delar av Sverige och periodvis även från övriga nordiska länder. Maj 2009 flyttade kliniken till nuvarande lokaler.

Vårt arbetssätt

Vid Smärtkliniken i Umeå jobbar vi med interventionell smärtdiagnostik, s.k. precisionsdiagnostik. Vi jobbar i enlighet med rekommendationerna från ISIS, International Spinal Intervention Society, vilket är en internationell sammanslutning för diagnostik och behandling av långvarig smärta. Det innebär att vi med hjälp av exakta blockader, anlagda under röntgenkontroll, testar struktur för struktur med syfte att kunna lokalisera varifrån smärtan kommer. Först när vi med upprepade blockader kan konstatera varifrån smärtan kommer går vi vidare och behandlar.

 

Detta arbetssätt är en standardmodell som tillämpas i de flesta västländer, såsom USA, England, Frankrike, Tyskland, Belien, Schweiz mm. Parallellt med att man försöker lokalisera och eventuellt behandla ett smärtfokus kan man behöva hjälp med såväl att kunna fungera så bra som möjligt med den smärta man har som att få hjälp med de psykiska besvär som förekommer samtidigt – och ofta sekundärt till -med smärtan. För dessa delar samarbetar vi gärna med patientens ordinarie primärvårdsläkare eftersom dessa delar bäst behandlas och sköts i primärvården nära hemorten.

Kvalitetssäkring

Smärtkliniken i Umeå är miljö- och kvalitetscertifierad via FR2000. Det innebär att verksamheten följs upp kontinuerligt och att vi ständigt samlar information om saker som kan förbättras samt genomför detta.

 

Vårt kvalitetsarbete granskas genom en årlig extern revision.