equesindolor sm loga

Kvalitetssäkring

Smärtkliniken i Umeå är miljö- och kvalitetscertifierad mot ISO9001 och ISO14001 via FR2000. Det innebär att verksamheten följs upp kontinuerligt och att vi ständigt samlar information om saker som kan förbättras samt genomför detta.

Vårt kvalitetsarbete har granskats genom en årlig extern revision till och med 2019. Därefter avslutades samarbetet med FR2000-organisationen och därmed de externa revisionerna. Däremot fortsätter vi med samma ledningssystem.