equesindolor sm loga

Kvalitetssäkring

Smärtkliniken i Umeå är miljö- och kvalitetscertifierad mot ISO9001 och ISO14001 via FR2000. Det innebär att verksamheten följs upp kontinuerligt och att vi ständigt samlar information om saker som kan förbättras samt genomför detta.

 

Vårt kvalitetsarbete granskas genom en årlig extern revision.