Facettledsblockader

Ryggen är uppbyggd av ryggkotor vilka tillsammans formar ett långt rörligt stöd allt från huvudet ner till bäckenet. Det finns 7 halsryggskotor, 12 bröstryggskotor med revben, 5 ländryggskotor och längst ner korsbenet som tillsammans med bäckenskovlarna utgör bäckenet. Kotorna sitter ihop med varandra framtill via mellankotskivorna, diskarna, och baktill via facettlederna på vänster och höger sida.

Facettlederna har visat sig vara ett vanligt ursprung för smärta. Man kan testa detta genom att antingen injicera bedövningsmedel i leden eller bedöva nerven som går till leden.

Vi testar facettlederna genom att bedöva nerven till leden eftersom detta är en säkrare och mer tillförlitlig metod.