Röntgenbild på halsrygg

Whiplash

Whiplash eller WAD (whiplash associated disease, dvs sjukdom associerad till whiplash) är egentligen ingen diagnos utan ett sätt att göra illa sig på, typ att snubbla i en trapp eller att ramla när man åker skidor. Det gör att man aldrig bara utifån att en person varit med om en whiplash-olycka kan säga vad som skadats. Det är till stor del beroende på exakt hur olyckan skett, vilken bil personen satt i och andra förhållanden.

Det finns dock några saker som ofta kan ses hos patienter som varit med om whiplash-olyckor:

  • nackstelhet
  • huvudvärk
  • värk i ryggslutet
  • yrsel
  • tinnitus (öronsus)
  • minnesproblem
  • koncentrationssvårigheter
  • påverkan på det autonoma (självstyrande) nervsystemet vilket kan upplevas som fumlighet i händer, svullnad och köldkänsla i händerna, nagelförändringar, ömhet/smärta vid hudberöring, kallsvettning, vattenkastningsbesvär, förstoppning, sexuella besvär, muskelryckningar och kramper.

Vanligen läker problemen ut inom 3-6 månader. Ibland tar det upp till ett år innan det läker fullt. Har det inte försvunnit efter 1 år är det dock sällan det försvinner utan behandling. Besvären kvarstår då oftast i 10 – 20 år.

Röntgen, magnetkameraundersökningar och undersökning av läkare och/eller sjukgymnast kan inte lokalisera varifrån smärtan kommer. Vanligen ser det helt normalt ut och ibland hittar man ospecifika förändringar utan betydelse för besvären. I stora internationella undersökningar har man dock kunnat se att det vanligaste ställe som smärtan kommer från är facettlederna i nacke och bröstrygg. Hos mellan 40 – 60% av patienter som varit utsatta för ett whiplashtrauma kan man lokalisera besvären till en eller flera facettleder.

Vi jobbar med interventionell utredning och behandling av smärta. Det är en teknik där man genom att på ett säkert sätt med hjälp av röntgen eller ultraljud bedövar det man misstänker smärtan kommer från tar reda på om det är så. Vanlig tandläkarbedövning används, och om man bedövat rätt del kommer smärtan minska eller ibland helt försvinna under tiden bedövningen sitter i. När bedövningen går ur efter 4-6 timmar återkommer besvären. Om två tester ger samma resultat kan man med stor säkerhet säga att smärtan är lokaliserad just dit. Och därefter kan man gå vidare med behandling.

Mer information kring de olika tester och behandlingar vi genomför finns under de andra rubrikerna här på sidan