Selektiv rotblockad i ländryggen

Rotblockader

Ibland kan man få en retning av en nervrot. Detta kan både diagnosticeras och behandlas genom rotblockader. Rotblockader kan genomföras med två olika tekniker, antingen s.k. transforaminal rotblockad som sker genom en injektion som når enbart 1 nervrot.

Det andra sättet är att genom en s.k. interlaminär rotblockad eller epiduralblockad nå flera nervrötter på en gång. Detta ger ett mindre diagnostiskt värde men kan ofta fungera bra som behandling av en rotretning.