Smärtanalys

Vid en smärtanalys går man systematiskt igenom patientens smärtupplevelse. Man tar reda på var smärtan upplevs, hur den startat, hur den utvecklats, vilka behandlingar man genomgått, vad som förvärrar respektive förbättrar besvären. Man går även igenom konsekvenserna som smärtan har på det dagliga livet och man diskuterar de psykiska besvär smärtan ger upphov till. Slutligen lägger man upp en utredningsplan utifrån den kroppsliga undersökning som avslutar smärtanalysen.

Smärtanalys inleder alltid en utredning på Smärtkliniken i Vallentuna. Om smärtan förändras kraftigt under utredningen eller nya besvär uppkommer kan en ny smärtanalys bli aktuell.