Interventionell smärtdiagnostik

Vid Smärtkliniken i Umeå jobbar vi med interventionell smärtdiagnostik, s.k. precisionsdiagnostik. Vi jobbar i enlighet med rekommendationerna från SIS, Spine Intervention Society, vilket är en internationell sammanslutning för diagnostik och behandling av långvarig smärta. Det innebär att vi med hjälp av exakta blockader, anlagda under röntgenkontroll, testar struktur för struktur med syfte att kunna lokalisera varifrån smärtan kommer. Först när vi med upprepade blockader kan konstatera varifrån smärtan kommer går vi vidare och behandlar.

Detta arbetssätt är en standardmodell som tillämpas i de flesta västländer, såsom USA, England, Frankrike, Tyskland, Belgien, Schweiz mm. Parallellt med att man försöker lokalisera och eventuellt behandla ett smärtfokus kan man behöva hjälp med såväl att kunna fungera så bra som möjligt med den smärta man har som att få hjälp med de psykiska besvär som förekommer samtidigt – och ofta sekundärt till – smärtan. För dessa delar samarbetar vi gärna med patientens ordinarie primärvårdsläkare eftersom dessa delar bäst behandlas och sköts i primärvården nära hemorten.