Ledningssystem

Smärtkliniken Eques Indolor har ett ledningssystem i enlighet med socialstyrelsens krav och vi strävar mot att uppfylla kraven enligt ISO9001 och ISO14001. Det innebär att verksamheten följs upp kontinuerligt och att vi ständigt samlar information om saker som kan förbättras samt genomför detta. Varje år sammanfattas med ett verksamhetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse.