Sakroiliakaledssmärta

Sacro-iliacalederna kan i likhet med facettleder vara källa för smärta utan att det finns synliga förändringar på röntgen eller MR. Länge har man känt till detta och genom att injicera i leden kunnat bekräfta misstanken.

Sacro-iliacaleds smärta var en vanlig sjukgymnastdiagnos under 1990-talet, då olika manuella tester tydde på att smärtan kom från SI-leden. Under senare år förefaller det svängt och idag pratar istället många patienter om att de fått veta att de har ’upphakningar’ i SI-lederna. Manuella tester av SI-lederna visar sig ge en osäker information; man kan ha en SI-leds smärta utan att testerna tyder på det och smärtan kan komma från någon av de andra strukturerna i ryggen trots att testerna tyder på en SI-leds smärta. Det behövs därför ofta många olika tester för att skapa en viss säkerhet.

Alternativet är att man under röntgenkontroll injicerar bedövningsmedel i leden. Man får då direkt en bekräftelse på om smärtan kommer därifrån. Injektionen är lite trixig eftersom leden är mycket trång och kurvar sig i två riktningar. Det gör att utan röntgenkontrollerad injektion så kan man inget säga ifall smärtan kommer från SI-leden eller inte.

Har man lokalierat smärtan till SI-leden är nästa steg att fundera kring behandling. Hos ca 30% av människor så kommer det nerver både från framsidan och baksidan av korsbenet som går till leden. Dessa människor blir inte hjälpta av en radiofrekvens koagulering av nerverna som går på baksidan av korsbenet till leden. Men hos resterande 70%  är det enbart nerver på baksidan av korsbenet som innerverar leden, och dessa går även behandla med radiofrekvens koagulering.

Det innebär att nästa steg – sedan injektionen i leden gett bra smärtlindring men smärtan sedan återkommit – är att lägga en nervblockad mot nerverna på baksidan av korsbenet. Om även det ger signifikant smärtlindring kan man genomföra en radiofrekvenskoagulering av dessa nerver. Det sker med två nålar som växelvis flyttas längs med leden och man behandlar mellan nålarna tills hela området är behandlat.