Bilden visar injektion av kontrast i axelled

Injektioner i leder

Har man ont i en led såsom en axelled eller höftled kan man testa detta genom att injicera bedövning i leden. Vi använder diagnostiska blockader av leder som en del i att lokalisera varifrån smärta kommer.

Skillnaden mellan att injicera en led på en vårdcentral och när vi gör det är att vi med hjälp av röntgen och kontrast kontrollerar att injektionen verkligen sker i själva leden.

Vi kan på det sättet testa i stort sett alla leder i kroppen, men mer rutinmässigt testar vi lederna i axlarna (axelleden samt nyckelbenets två leder), höftleder, knäleder, fotleder, handleder, mm.

Bilden visar nålen placerad i leden mellan 1:a och 2:a halsryggskotan för att behandla huvudvärk
Injektion i leden mellan 1:a och 2:a halsryggskotan mot huvudvärk
Injektion i leden mellan 1:a och 2:a halsryggskotan mot huvudvärk. Här ser man kontrast i leden höger sida