Tidigare lokaler Gräddvägen 11
Dr Johan Hambræus & Dr Sherdil Nath

Historik

Dr Sherdil Nath kom till Umeå i början av 70-talet efter flera års arbete som
anestesiolog i England. På den tiden ingick smärtbehandling i varje narkosläkares arbete i England, medan det i Sverige fotfarande var ett okänt område.

Som ansvarig för neurokirurgens anestesiavdelning träffade dr Nath av en händelse en patient med så intensiv smärta att man planerade operera in en s.k. DCS-stimulator, dvs en apparat som lindrar smärta genom en elektrod placerad på ryggmärgen. Dr Nath kunde med en enkel blockad såväl lokalisera varifrån smärtan kom och sedan även bota patienten från smärtorna utan operation. Efter detta kom fler smärtpatienter för behandlings försök.

En av dessa var hjärtopererad i Uppsala och hade svåra smärtor efter operationen. Hennes man var journalist och sedan hon behandlats framgångsrikt blev det stora rubriker i tidning.

Ryktet spreds och dr Nath uppmärksammades i TV program vilka sågs i såväl Sverige, Danmark och Norge. Telefon började ringa på anestesikliniken och snart hade man en väntelista på 80 patienter. Landstingsledning i Västerbotten var ej villig att inrätta någon avdelning för smärtbehandling varför dr Nath tillsammans med professor Reiz kontaktade försäkringskassan och ett avtal träffades.

Smärtkliniken i Umeå öppnade på övervåning i Norrlands Hydrauliks byggnad på Björnvägen den 18 feb 1980. Verksamheten växte, och efter ett par år byggde man en ny klinik på Gräddvägen 11 i Umeå.

I början av 1990-talet började man vid internationella möten diskutera en förfining av den
precisionsdiagnostiska utredningen genom att man med hjälp av röntgengenomlysning kunde lägga mer exakta blockader vid tester. Dr Nath utvecklade under början av 1990-talet denna metodik i sitt arbete på Norrlands Universitetssjukhus, och 1994 införskaffades den första röntgenapparaten till Smärtkliniken i Umeå så att samma metodik kunde användas här. Ungefär samtidigt flyttade prof Reiz till Lusanne i Schweiz där han fortsatte arbetet med precisionsdiagnostik och smärtbehandling.

Samarbetet mellan dr Nath och prof Reiz fortsatte i form av gemensamma kurser för specialister
dels i Laussanne och dels i Umeå.

1998 började dr Hambræus auskultera på Smärtkliniken regelbundet för att lära sig tekniken och 2003 började han arbeta heltid vid kliniken. 2008 köptes smärtkliniken av dr Hambræus för att i samarbete med dr Nath fortsätta det arbete som påbörjades 30 år tidigare när dr Nath av en händelse mötte patienten som skulle opereras.

Smärtkliniken i Umeå har under åren fått patienter från nästa alla delar av Sverige och periodvis även från övriga nordiska länder. Maj 2009 flyttade kliniken till Kungsgatan 42 i Umeå.

Kvalitetscertifiering enligt iso9001, iso14001 mm via FR2000 blev klar våren 2011. Under senare år har vi haft patienter från 18 av Sveriges 23 landsting.

Augusti 2014 öppnade vi mottagning i Vallentuna.

December 2015 lades mottagningen i Umeå ner efter 35 års verksamhet. Arbetet upphörde dock inte med det utan verksamheten med interventionell utredning och behandling av smärta fortsätter på samma sätt som tidigare, men på mottagningen i Vallentuna.