Jobba med oss

Att jobba med långvarig smärta anser många vara tungt och tröstlöst, men när man jobbar interventionellt för att lokalisera och behandla smärta är det tvärtom.

Varje vecka möter vi en eller flera patienter som gått med smärta under lång tid, och som för första gången blir i det närmaste smärtfria.

Behovet har ökat kraftigt under det senaste halvåret och vår väntetid med den. Att jobba med interventionell smärthantering passar inte alla, och det tar lång tid att lära sig. Vi vill nu gärna ta in en kollega som under handledning vill lära sig interventionell smärthantering.

En viktig bas vid arbete interventionellt är det säkerhetstänkande som genomsyrar allt anestesiologiskt arbete: Det räcker inte att vara förberedd på komplikationer utan man ska räkna med komplikationer så att det är självklart vad man gör ifall något oförutsett händer. Det är ett arbetssätt och ett tänkande man bäst lär sig genom att under en period jobba på en anestesiklinik, och då dels lära sig söva/intubera och dels en start för att lära sig lägga blockader.

Den tekniska biten är dock enbart en del. Väl så viktigt är patientbemötandet, hur man kan möta en patient som lever i kaos pga svårförståeliga symtom och mycket lidande utan att man själv känner samma frustration, ångest och oro som patienten. Det är vanligt att patienter beskriver hur de inte känner sig trodda, att man sagt dem att de inbillar sig mm. Själva mötet, att lyssna på patienten, bejaka dennes symtom och att skapa förtroende med patienten är därför en lika viktig del.

För att förfina den tekniska färdigheten att lägga blockader och utföra behandlingar så är det sådant man dels lär sig när man jobbar under handledning hos oss och dels finns det kurser anordnade av Spine Intervention Society.

Intresserad?

Kontakta oss på epost: johan@smartkliniken.eu Skriv lite kring din bakgrund och vad som fått dig intresserad av interventionell smärthantering.