Kortison är en grupp av kroppsegna ämnen som utsöndras i hög dos varje morgon i blodet. Under resten av dygnet ligger nivån lågt.

Kortison i tablettform kan dämpa generella inflammationer vid t.ex. muskelreumatism, reumatoid artrit eller andra inflammatoriska sjukdomar där man samtidigt har sänkastegringar. Om det ej föreligger förhöjd sänkningsreaktion i blodproverna brukar kortisontabletter inte hjälpa mot ledvärk eller annan smärta.

Kortison kan om det injiceras på ett muskelfäste eller i en led eller runt en nervrot ibland genom att dämpa inflammation ge långvarig lindring. Vi blandar in kortison tillsammans med bedövningsmedlet vid injektioner där vi bedömer att det kan öka chansen till lindring.

Om kortison ges under lång tid finns risk för biverkningar i form av förändrad lokalisering av kroppsfett mm. Detta ses främst om man tvingas använda tabletter under lång tid. Vid injektioner är risken för generella biverkningar av den arten mycket liten, men det finns en risk för lokala biverkningar. Det är därför viktigt att man inte injicerar för stor mängd kortison och att man inte upprepar det för ofta. Vi har som regel att injicera max 3 gånger per år på en plats eftersom vi då vet att risken för biverkningar är minimal.

Rotblockader och epidurala injektioner
Injektioner i området precis utanför ryggmärgen, det s.k. epiduralutrymmet, används ibland för att lindra en rotretning.

Under senare år har man uppmärksammat att om dessa injektioner utförs på ett felaktigt sätt kan man orsaka livshotande skador på ryggmärgen.

Vi har under de 30 år kliniken varit verksam aldrig haft några allvarliga komplikationer efter denna typ av injektioner. Men vi följer även strikt de riktlinjer som Spine Intervention Society har tagit fram kring val av läkemedel och hur injektioner genomförs.

Vill man läsa mer om vad man kom fram till vid det stora mötet i USA anordnat FDA (Motsvarigheten till vår Socialstyrelse) kan man läsa det här.