Varför diagnostiska blockader?

Smärta är en personlig, subjektiv upplevelse som inte syns på röntgen, med MR eller vid en undersökning. Under uppväxten lär vi oss vad smärta är genom vår egen upplevelse av smärta vid olika tillfällen.

När man utreder smärta är det därför patientens berättelse som är viktigast. Men upplevelsen av smärta behöver inte vara på samma plats som den kommer från. Många patienter som får hjärtbesvär med kärlkramp och hjärtinfarkt får en smärtupplevelse ut i vänster arm. Denna typ av överförd smärta är vanlig även från ryggen. Detta gör att man kan ha ont på en plats medan felet sitter på en annan.

När man ska lokalisera varifrån smärtan kommer använder man därför diagnostiska blockader. Genom att bedöva en del i taget och sedan låta patienten bedöma om smärtan förändras samt i så fall hur mycket som försvinner kan man lokalisera varifrån besvären kommer. Bedövningen sker med vanlig tandläkarbedövning och den håller i sig mellan 4-6 timmar normalt. När bedövningen går ut återkommer smärtan. Minst 2 blockader med samma effekt krävs för att man ska kunna säga att det är härifrån smärtan kommer.