Forskningsprojekt

Forskningstraditionen är levande såväl bland oss som arbetar på kliniken som på själva kliniken.

Ett större forskningsprojekt är i slutfasen i och med att Dr Hambraeus lägger fram sin avhandling för offentligt försvar i Umeå den 17 mars 2023.

Datainsamlingen påbörjades för över 10 år sedan efter etiskt tillstånd. Första studien var en metodstudie där det beskrevs hur man diagnostiserar och behandlar facettledssmärta i bröstrygg samt utvärderade detta mot etablerade behandlingsmetoder för smärta i ländrygg och halsrygg.

Nästa studie var en kvalitativ intervjustudie för att ta reda på hur patienter upplever det att genomgå en interventionell behandling.

Avslutningsvis genomfördes två hälsoekonomiska studier för att bedöma ifall den här typen av utredning är kostnadseffektiv. Den första studen tittade på. förändring av livskvaliteten hos de enskilda patienterna och jämförde mot socialstyrelsens gränsvärden för vad som anses kostnadseffektivt, och den sista studien jämförde mot smärtrehabilitering.

Avhandlingen visar att dels upplever patienterna att de får stärkt egenkontroll (empowerment) av att genomgå den här typen av utredning. Dels visar avhandlingen att det är kostnadseffektivt att genomföra dessa utredningar (kostnaden bedöms som moderat till låg) medan kostnaden för smärtrehabilitering bedömdes som mycket hög till hög.

Dr Nath har genomfört en av de bättre dubbel-blind randomiserade studierna över radiovågsbehandling av facettledsrelaterad smärta i ländryggen. Den publikationen räknas till en av de ledande publikationer som finns över effekterna av behandling av smärtpatienter med facettledsproblem.

Dr Hambraeus har tidigare publicerat såväl mindre studier som artiklar av mer debattkaraktär.

Uppföljningsdata med livskvalitetseffekter har tidigare redovisats på Smärtforum i Sverige och under 2012 på IASP-mötet i Milano i augusti, Smärtforum i Lund i oktober samt Läkarsällskapets riksstämma i november. Året efter, 2013, redovisade vi resultat på International Spinal Intervention Societys möte i New York samt på smärtforum i Sverige. I maj 2015 redovisades resultat på den europeiska kongressen i Wien. Det var även den första gången hälsoekonomiska data redovisas. Juli 2017 redovisades resultat på Spine Intervention Society’s kongress i San Fransisco, och i augusti 2018 på kongressen i Chicago. På världskongressen kring smärta anordnad av International association för the Study of Pain september 2018 föreläste Johan kring radiovågsdenervation av facettleder.

Såväl den kvalitativa studien över hur patienter upplever det att genomgå en interventionell utredning som den hälsoekonomiska studien över ifall det är kostnadseffektivt att utreda patienter interventionellt är publicerade.

Publikationer:

 1. Hambraeus BA, Hambraeus J, Wadell G. Animal model of rotavirus infection in rabbits–protection obtained without shedding of viral antigen. Archives of virology. 1989;107(3-4):237–51.
 2. Li QG, Hambraeus J, Wadell G. Genetic relationship between thirteen genome types of adenovirus 11, 34, and 35 with different tropisms. Intervirology. 1991;32(6):338–50.
 3. Edman P Hambraeus J. Tanter mailar gärna till doktorn. Erfarenheter av myndighetsbrevlåda på sjukstuga i glesbygd. Läkartidningen 2003;100:328-9.
 4. Nath S, Nath CA, Pettersson K. Percutaneous Lumbar Zygapophysial (Facet) Joint Neurotomy Using Radiofrequency Current, in the Management of Chronic Low Back Pain. SPINE. 2008;33:1291–1297.
 5. Hambraeus J. [View on patients with pain needs to be changed]. Läkartidningen. 2008;105(6):386; author reply 386.
 6. Hambraeus J. [Pain analysis creates physician-patient confidence]. Läkartidningen. 2009;106(4):198–200.
 7. Hambraeus J. Naprapatin vill bli en del av skolmedicinen. Läkartidningen. 2010;107(9):611.
 8. Hambraeus J. Risk för felaktiga slutsatser vid evidensbedömning av operativa åtgärder. Lakartidningen. 2010;107(10):694–5.
 9. Hambræus J. Ålder, kön och BMI korrelerar med orsak till ländryggsvärk. Läkartidningen. 2012;109(36):1526.
 10. Hambraeus J, Westergren H. Treatment of Post-traumatic Pain, and Autonomic and Muscular Dysfunction by Ganglion Impar Block and Medial Branch Block of the Facet Joints: A Case Report. Scandinavian Journal of Pain. 2012;3(4):238–40.
 11. Hambraeus J, Campbell F. Which patients benefit from treatment? Scandinavian Journal of Pain. 2013;4:53.
 12. Hambraeus J. Konflikt mellan medicinska krav och ekonomi även i offentlig vård. Läkartidningen. 2013;110(1-2):9.
 13. Hambraeus J. Nya riktlinjer kring rotblockad och epiduralinjektion. Läkartidningen 2015;112:DFD9
 14. Hambraeus J. Apropå! Modell för smärtlindring i Kanada – Bättre förståelse av smärta. Lakartidningen 2015;112.
 15. Hambraeus J. Apropå! Att låta vetenskapliga fakta styra. Visst kan vi påvisa lumbago! Lakartidningen 2015;112:DRHF.
 16. Hambraeus J. Ganglion Impar Blocks for More Than Coccygodynia. Pain Med. 2016;17:1206-07
 17. Hambraeus J. Evidensen för interventionell smärtbehandling stärks. Läkartidningen 2016; 113: D4DZ
 18. Hambraeus J, Hambraeus KS, Persson J. Radiofrequency Denervation Improves Health-Related Quality of Life in Patients with Thoracic Zygapophyseal Joint Pain. Pain Med. 2017;19(5):914–9.
 19. Hambraeus J. Ordinerad medicinsk cannabis och opioider ledde till problembruk. Läkartidningen. 2017 Jun 7;114:EPFE.
 20. Hambraeus J. Apropå! »Gender gap« – ljuspunkter i mörkret. Läkartidningen. 116:FFYI.
 21. Hambraeus J, Hambraeus KS, Sahlen KG. Patient perspectives on interventional pain management: thematic analysis of a qualitative interview study. BMC Health Service Research 2020;20:604 
 22. Hambraeus J, Ehsanian R, Cheng DS, McKenna MJ, McCormick ZL. Inadequate Selection and Treatment Results in Poor Outcomes and Lack of Cost-Effectiveness. Value in Health [Internet]. 28 april 2021 https://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(21)00206-0/abstract
 23. Hambraeus J, Pulkki-Brännström A-M, Lindholm L. Cost-effectiveness of Radiofrequency Denervation for Zygapophyseal Joint Pain. Pain Physician. 2021;24:E1205–18.
 24. Hambraeus J, Norström F, Lindholm L. Cost-effectiveness of radiofrequency neurotomy to treat zygapophysial joint pain compared with pain rehabilitation programs. Interventional Pain Medicine 2022;1:100147. https://doi.org/10.1016/j.inpm.2022.100147.
 25. Hambraeus J. Interventional Pain Management Focused on Zygapophysial Joint Pain – a Health Economic Evaluation. Umeå University dissertations. 2023. ISSN 0346-6612 ISBN 978-91-7855-983-1 http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1736134&dswid=-4161