Forskningsprojekt

Forskningstraditionen är levande såväl bland oss som arbetar på kliniken som på själva kliniken.

Just nu pågår flera forskningsprojekt. Etiskt tillstånd har erhållits från Regionala Etikprövningsnämnden gällande flera olika studier:
– Hur upplever man det som patient att genomgå interventionell utredning och att leva med smärta?
– Hur påverkas den hälsorelaterade livskvaliteten av en interventionell utredning och behandling?
– Är interventionell utredning och behandling kostnadseffektiv? En hälsoekonomisk studie.

Dr Nath har genomfört en av de bättre dubbel-blind randomiserade studierna över radiovågsbehandling av facettledsrelaterad smärta i ländryggen. Den publikationen räknas till en av de ledande publikationer som finns över effekterna av behandling av smärtpatienter med facettledsproblem.

Dr Hambraeus har tidigare publicerat såväl mindre studier som artiklar av mer debattkaraktär.

Uppföljningsdata med livskvalitetseffekter har tidigare redovisats på Smärtforum i Sverige och under 2012 på IASP-mötet i Milano i augusti, Smärtforum i Lund i oktober samt Läkarsällskapets riksstämma i november. Året efter, 2013, redovisade vi resultat på International Spinal Intervention Societys möte i New York samt på smärtforum i Sverige. I maj 2015 redovisades resultat på den europeiska kongressen i Wien. Det var även den första gången hälsoekonomiska data redovisas. Juli 2017 redovisades resultat på Spine Intervention Society’s kongress i San Fransisco, och i augusti 2018 på kongressen i Chicago. På världskongressen kring smärta anordnad av International association för the Study of Pain september 2018 föreläste Johan kring radiovågsdenervation av facettleder.

Såväl den kvalitativa studien över hur patienter upplever det att genomgå en interventionell utredning som den hälsoekonomiska studien över ifall det är kostnadseffektivt att utreda patienter interventionellt är publicerade.

Publikationer:

 1. Hambraeus BA, Hambraeus J, Wadell G. Animal model of rotavirus infection in rabbits–protection obtained without shedding of viral antigen. Archives of virology. 1989;107(3-4):237–51.
 2. Li QG, Hambraeus J, Wadell G. Genetic relationship between thirteen genome types of adenovirus 11, 34, and 35 with different tropisms. Intervirology. 1991;32(6):338–50.
 3. Edman P Hambraeus J. Tanter mailar gärna till doktorn. Erfarenheter av myndighetsbrevlåda på sjukstuga i glesbygd. Läkartidningen 2003;100:328-9.
 4. Nath S, Nath CA, Pettersson K. Percutaneous Lumbar Zygapophysial (Facet) Joint Neurotomy Using Radiofrequency Current, in the Management of Chronic Low Back Pain. SPINE. 2008;33:1291–1297.
 5. Hambraeus J. [View on patients with pain needs to be changed]. Läkartidningen. 2008;105(6):386; author reply 386.
 6. Hambraeus J. [Pain analysis creates physician-patient confidence]. Läkartidningen. 2009;106(4):198–200.
 7. Hambraeus J. Naprapatin vill bli en del av skolmedicinen. Läkartidningen. 2010;107(9):611.
 8. Hambraeus J. Risk för felaktiga slutsatser vid evidensbedömning av operativa åtgärder. Lakartidningen. 2010;107(10):694–5.
 9. Hambræus J. Ålder, kön och BMI korrelerar med orsak till ländryggsvärk. Läkartidningen. 2012;109(36):1526.
 10. Hambraeus J, Westergren H. Treatment of Post-traumatic Pain, and Autonomic and Muscular Dysfunction by Ganglion Impar Block and Medial Branch Block of the Facet Joints: A Case Report. Scandinavian Journal of Pain. 2012;3(4):238–40.
 11. Hambraeus J, Campbell F. Which patients benefit from treatment? Scandinavian Journal of Pain. 2013;4:53.
 12. Hambraeus J. Konflikt mellan medicinska krav och ekonomi även i offentlig vård. Läkartidningen. 2013;110(1-2):9.
 13. Hambraeus J. Nya riktlinjer kring rotblockad och epiduralinjektion. Läkartidningen 2015;112:DFD9
 14. Hambraeus J. Apropå! Modell för smärtlindring i Kanada – Bättre förståelse av smärta. Lakartidningen 2015;112.
 15. Hambraeus J. Apropå! Att låta vetenskapliga fakta styra. Visst kan vi påvisa lumbago! Lakartidningen 2015;112:DRHF.
 16. Hambraeus J. Ganglion Impar Blocks for More Than Coccygodynia. Pain Med. 2016;17:1206-07
 17. Hambraeus J. Evidensen för interventionell smärtbehandling stärks. Läkartidningen 2016; 113: D4DZ
 18. Hambraeus J, Hambraeus KS, Persson J. Radiofrequency Denervation Improves Health-Related Quality of Life in Patients with Thoracic Zygapophyseal Joint Pain. Pain Med. 2017;19(5):914–9.
 19. Hambraeus J. Ordinerad medicinsk cannabis och opioider ledde till problembruk. Läkartidningen. 2017 Jun 7;114:EPFE.
 20. Hambraeus J. Apropå! »Gender gap« – ljuspunkter i mörkret. Läkartidningen. 116:FFYI.
 21. Hambraeus J, Hambraeus KS, Sahlen KG. Patient perspectives on interventional pain management: thematic analysis of a qualitative interview study. BMC Health Service Research 2020;20:604 
 22. Hambraeus J, Ehsanian R, Cheng DS, McKenna MJ, McCormick ZL. Inadequate Selection and Treatment Results in Poor Outcomes and Lack of Cost-Effectiveness. Value in Health [Internet]. 28 april 2021 https://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(21)00206-0/abstract
 23. Hambraeus J, Pulkki-Brännström A-M, Lindholm L. Cost-effectiveness of Radiofrequency Denervation for Zygapophyseal Joint Pain. Pain Physician. 2021;24:E1205–18.
 24. Hambraeus J, Ehsanian R, Cheng DS, McKenna MJ, McCormick ZL. Inadequate Selection and Treatment Results in Poor Outcomes and Lack of Cost-Effectiveness. Value in Health 2021;0. https://doi.org/10.1016/j.jval.2020.11.024.
 25. Hambraeus J, Norström F, Lindholm L. Cost-effectiveness of radiofrequency neurotomy to treat zygapophysial joint pain compared with pain rehabilitation programs. Interventional Pain Medicine 2022;1:100147. https://doi.org/10.1016/j.inpm.2022.100147.