Provokationsdiskografier

Diskbråck – att mellankotskivan går sönder och de inre delarna buktar ut och trycker på en nervrot eller ryggmärgen – är ganska vanligt förekommande. Det är dock mer sällan diskbråck är orsak till smärta.

Ofta kan man ha diskbråck utan att känna av det. Det räcker därför inte med att man med MR ser att det förekommer ett diskbråck för att man ska veta att det är därifrån smärtan kommer.

Ibland får man även s.k. inre ruptur av en disk. Detta är en skada som inte syns på MR men som består i att de inre delarna av disken spruckit. Det gör att disken blir belastningskänslig och smärtar vid belastning.

Provokationsdiskografier används när man vill ta reda på om smärtan kommer från en disk. Vid en provokationsdiskgrafi injicerar man kontrast i själva disken. Om smärtan kommer från disken som testas kommer man vid injektionen utlösa patientens normala smärta. Man ser även vid kontrastinjektionen om det förekommer någon inre ruptur av disken och man ser om det sker ett läckage av diskvävnad ut mot ryggmärgskanalen

En inre ruptur av disken kan behandlas med radiovågsbehandling men metoden är ifrågasatt i många länder främst pga kostnaden. Vid ett läckage är det enbart en operation av disken som kan hjälpa. Provokationsdiskografier genomför vi därför enbart på uppdrag av och i samarbete med ryggkirurger som en del i en preoperativ utredning.