SYMPATIKUSBLOCKADER

Sympatiska nervsystemet kan påverkas genom att man bedövar det på olika nivåer beroende på vilken del som ska behandlas. Typiskt vid en sympatikusaktivering är dock att besvär i ena delen av kroppen kopplas ihop med en annan del av kroppen, så att t.ex besvär i ländrygg-ben samtidigt ger besvär i armen.