Då och då talas det om att D-vitaminer i höga doser ska kunna hjälpa mot smärta. Bakgrunden är att man i några studier sett att låga nivåer av D-vitaminer är vanligare bland patienter med långvarig smärta, och då har man tänkt att ifall man tar höga doser D-vitamin skulle det kanske minska smärtan.

Höga doser D-vitaminer har även varit aktuellt i andra sammanhang, såsom en ’allmänt hälsofrämjande’ medicinering mot diverse sjukdomar.

Hjälper D-vitamin mot smärta?
Nyligen publicerades en stor studie, med över 4000 patienter, där man just tittade på detta. Man undersökte hur ont patienterna hade, och ifall de behövde mindre smärtstillande. Man undersökte det hos alla patienter med smärta och man tittade även på patienter som hade låga D-vitaminer innan behandlingen.

Smärtan förbättrades inte av behandling med D-vitaminer och användningen av smärtstillande minskade inte heller. Enda skillnaden man kunde se mellan någon av grupperna var att de som före behandlingen hade låga nivåer av D-vitaminer tog mindre inflammationsdämpande smärtstillande när de tog D-vitaminer i hög dos, däremot hade de lika ont och tog andra värktabletter.
Mer information: We et al, Pain 2018;159:1074-1082

Vilka risker finns det?
Läkemedelsverket uppmärksammade användningen av D-vitamin i höga doser i sin senaste informationsskrift utifrån de förgiftningsfall man sett i både Sverige och andra länder.

D-vitamin omvandlas till den aktiva komponenten (1,25[OH]2D ) i två steg och slutprodukten är aktiv främst i regleringen av Kalcium i kroppen. Tar man en enstaka hög dos så mättas dessa omvandlingssteg vilket gör att man har mindre risk för att få förgiftningssymtom. Men tar man höga doser under längre tid så kommer man även mätta kroppens utrymme för att ta hand om D-vitamin och då får man en frisättning av en av mellanprodukterna ( 25[OH]D ) i blodet. När den stiger till tillräckligt höga nivåer har den liknande effekter som den färdiga slutprodukten, men utan att kroppens normala regleringssystem ska slå till. Det är då allvarliga biverkningar kan uppkomma. Det man sett hos människor är: förhöjda kalciumnivåer med risk för flimmer och andra hjärtrubbningar, njurskador, tillväxtrubbningar av skelettet (hos barn), vätskebalansrubbningar mm. Det rör sig alltså om livshotande förgiftningar man kan drabbas av.

Mer information: Information från Läkemedelsverket 2018(2)6-9.