• Angående corona-pandemin (COVID-19)

    Det är viktigt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter, mycket kan förändras fort. Vi har precis som alla andra anpassat våra rutiner efter den rådande situationen.Konkret innebär det:– inga anhöriga i väntrummet– patienter som tillhör riskgrupp avvaktar vi med att boka, de läggs på väntelista.– patienter som har lång resa uppmanas fundera en gång extra.

    Read more
  • D-vitamin i höga doser – risk för förgiftning!

    Då och då talas det om att D-vitaminer i höga doser ska kunna hjälpa mot smärta. Bakgrunden är att man i några studier sett att låga nivåer av D-vitaminer är vanligare bland patienter med långvarig smärta, och då har man tänkt att ifall man tar höga doser D-vitamin skulle det kanske minska smärtan. Höga doser

    Read more

Photostream