Datainsamlingen som påbörjades 2010 närmar sig nu slutet då Johan lägger fram sin avhandling för offentligt försvar den 17 mars 2023 i Umeå.

Avhandlingen är nu lämnad till tryckeriet och det återstår bara sista korrekturläsning innan spikning den 25 februari.