Gott nytt år!

2020 går mot sitt slut, och förhoppningsvis kommer vi under det kommande året se slutet på pandemin. Vår förhoppning inför kommande år är att alla som erbjuds vaccinering tar chansen att låta sig vaccineras. Sjukdomen (covid-19) har hos många resulterat i långvarig ledvärk och en långdragen trötthet, men vaccinet har inte haft några långvariga biverkningar och vaccinet rekommenderas därför även om man har CRPS, EDS, hypermobilitetssyndrom, inflammatorisk ledvärk, fibromyalgi eller andra kroniska smärtor. Om vi är tillräckligt många som vaccinerar oss så kommer vi få stopp på pandemin, och ingen ska behöva uppleva att man tvingas avboka sitt besök pga risk för smitta!

För er som vill veta mer kring vad vi bygger denna bedömning på:

Covid-19 pandemin har påverkat oss alla under det senaste året, och när nu vaccineringen påbörjats väcker det både hopp och frågor. Riskerar svåra smärtor försämras ytterligare om man tar vaccin?

Det är mycket som skrivits om covid-19 under det senaste året, och särskilt kring hur spridningen sker men fortfarande vet man inte vad som gör att vissa människor enbart får mycket milda symtom medan andra blir väldigt svårt sjuka och behöver intensivvård. För patienter med långvarig värk redan innan så finns förstås en oro för ifall de redan svåra smärtor man har påverkas av en covid-19 infektion och/eller vaccination mot covid-19.

Det man sett vid längre uppföljning efter genomgången covid-19 med allvarliga symtom (sjukhusvårdade patienter) är att många beskrev försämrad livskvalitet, sämre ork och upp mot en tredjedel beskrev kvarstående värk i leder månader efter genomgången infektion. Det finns även något enstaka exempel på CRPS som utlösts av covid-19 infektion, men man har inte sett några tecken på att inflammatoriska ledsjukdomar utgör ökad risk för covid-19. Reumatikerförbundet är tydliga i sin bedömning både kring att reumatoid artrit inte innebär ökad risk för sjukdom eller komplikationer och i att patienter med RA bör vaccineras precis som alla andra människor. Se https://svenskreumatologi.se/vagledning-for-vardpersonal-och-patienter-med-reumatologisk-sjukdom-angaende-utbrott-av-covid-19-uppdaterad-2020-12-18/# för mer information.

Vad gäller vaccinering så har man inte sett någon försämring hos patienter med CRPS, fibromyalgi eller annan kronisk smärta efter vaccinering mot covid-19. Ur teoretisk, immunologisk synpunkt så finns det inte heller någon mekanism som man kan misstänka skulle kunna påverka CRPS. CRPS underhålls genom en aktivering av det autonoma (självstyrande) nervsystemet. Det finns inga direkta kopplingar från CRPS till immunsystemet på det sätt som det gör för inflammatoriska ledsjukdomar såsom t.ex. reumatoid artrit. En vaccination kan i vissa fall stimulera immunsystemet och därmed försämra en inflammatorisk ledvärk, men det finns inga exempel på att man med en vaccinering påverkat det autonoma nervsystemet. De bi-effekter man sett efter pfizers covid-19 vaccin har varit övergående (några dygn) och mestadels lokala från injektionsplatsen vilket ju är att förvänta. När man blir infekterad av ett virus såsom covid-19 kan infektionen dock i vissa fall ge långvariga och svåra besvär från organsystem man inte alls förväntar sig.