RADIOVÅGSBEHANDLING

En radiovågsbehandling är en teknik för att skapa en långvarig nervblockad. Med hjälp av högfrekvent växelström, s.k. radiovågor, hettas en nålspets upp till ca 85 grader under en minut. Om nålen placerats parallellt med en nerv kan man på detta sätt orsaka en temporär nervskada. Alla nerver som skadas kommer vilja växa ut igen. Detta sker inom ca 10 – 12 månader. Har man skadat en nerv med en skalpell är risken stor att nerven när den växer ut kopplar fel och man skapar då ett nytt och mycket svårbehandlat smärttillstånd. Vid radiovågsbehandling påverkas enbart själva kärnan i nerven, äggvitan/proteinet i nerven, medan strukturen runt nerven blir kvar oförändrad. Detta gör att när nerven växer ut igen kommer den hitta rätt. Det innebär att efter 10-12 månader kan ibland smärtan återkomma även om den vanligtvis inte gör detta. Om smärtan kommer tillbaka kan man testa igen och i så fall upprepa behandlingen. Detta kan göras upprepade gånger utan risk för ytterligare biverkningar.

Innan radiovågsbehandling kan bli aktuell måste de upprepade diagnostiska testerna visat att smärtan minskar kraftigt eller försvinner under tiden bedövningen sitter i.

Pulserad RF
Ibland talas om s.k. pulserad RF. Detta är en helt annan teknik som ännu inte visat någon effekt vid de vetenskapliga studier som genomförts. Pulserad RF är därför att betrakta som experimentell verksamhet och ingenting vi använder för behandling av patienter.

Sacroiliacaled – bäckenled
Under de senaste åren har man även utvecklat en teknik för radiovågsbehandling av nerverna till bäckenleden, sacroiliacaleden. Hos 70% av människor är det enbart via nerver på baksidan av korsbenet känseln från sakroiliakaleden kommer, och får de smärtor i leden kan de behandlas med radiovågsbehandling. Men hos ca 30% av människor finns det även nerver på framsidan av korsbenet och dessa går inte nå med en radiovågsbehandling ifall de får ont i leden. Det gör att den diagnostiska utredningen sker i två steg, där man först testar att smärtan kommer från själva sakroiliakaleden genom att injicera bedövning i leden och därefter ifall detta gett lindring testar ifall det går bryta smärtan även med en blockad av nerverna på baksidan av korsbenet.
Om smärtan visat sig komma från sakroiliakaleden men inte går bryta med en nervblockad får man ta ställning till en eventuell operation av leden. Metodiken, s.k. i-fuse, är relativt ny och enbart ett fåtal ortopedkirurger tillämpar den.
Ifall det visar sig att smärtan kommer från sakroiliakaleden och den även går att bryta med nervblockad kan man dock göra en radiovågsbehandling av dessa nerver. Enligt den vetenskapliga litteratur som finns har man bra effekt hos majoriteten av patienterna under åtminstone ett år efter behandling och precis som för facettleder är det möjligt upprepa behandlingen. Eftersom det är fler nerver som går till den leden så är behandlingen mer komplicerad än när man behandlar facettledssmärta. Det är även vanligare med en viss kvarstående bedövningskänsla i huden på skinkan efter behandling.