Ganglion Impar

Längst ner i ländryggen, på framsidan av korsbenet, finns det s.k. ganglion impar. Det är ett ’nätverk’ av nerver som kopplar ihop höger och vänster sidas sympatiska nerver. Framförallt är det underlivet som styrs denna väg.

Ganglion impar blockad lägger man genom att föra in en nål via leden mellan svanskotan och korsbenet.

Vid smärtor som kommer i sittande samt  smärtor i säte och underliv kan många gånger ganglion imparblockader vara det som behövs för att föra utredningen vidare framåt.

Se även:
Gunduz et al, Pain Medicine 2015; 16: 1278-81,
Hambraeus J. Pain Med 2016; 17: 1206-07
Där diskuteras ganglion impar vid både svanskotssmärta och andra sjukdomar.